preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Službeni popis udžbenika 2010. - 2014.

ZANIMANJE: AGROTURISTIČKI TEHNIČAR

Službeni konačni popis udžbenika za zanimanje VETERINARSKI TEHNIČAR

Agroturistički tehničar, 1. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
HRVATSKI JEZIK 1 udžbenik Marica Kurtak, Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 69,00
HRVATSKI JEZIK 1 radna bilježnica Marica Kurtak,  Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 35,10
ČITANKA 1 udžbenik Davorka Horvatek-Modrić,
Marija Čurić, Ruža
Križan-Sirovica, Sanja
Dužević-Šepac, Žarko Gazzari
Školska knjiga d.d. 87,30
KNJIŽEVNOST 1 radna bilježnica Andreja Jureković Perković Školska knjiga d.d. 35,10
MATEMATIKA 1 udžbenik i
zbirka zadataka
- izmijenjeno
i dopunjeno
Sanja Varošanec Element d.o.o. 94,50
POVIJEST 1 udžbenik Emil Čokonaj, Gordan Ravančić,
Hrvoje Petrić, Jakša Raguž
Meridijani, izdavačka kuća 88,00
TURISTIČKA GEOGRAFIJA HRVATSKE udžbenik Emil Čokonaj, Ružica Vuk Meridijani, izdavačka kuća 88,00
ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ udžbenik Jasna Matekalo Draganović,
Milivoj Boranić, Milivoj Slijepčević
Školska knjiga d.d. 89,10
FIZIKA 1 udžbenik Damir Pavlović, Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 80,10
FIZIKA 1 radna bilježnica Damir Pavlović, Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 44,10
KEMIJA 1 udžbenik Dunja Nöthig-Hus, Mihovil Hus Školska knjiga d.d. 89,10
KEMIJA 1 radna bilježnica Dunja Nöthig-Hus, Mihovil Hus Školska knjiga d.d. 28,80
TEMELJI BILINOGOJSTVA udžbenik Ferdo Bašić, Vladimir Mihalić Školska knjiga d.d. 116,10
OPĆE STOČARSTVO udžbenik Mirta Balenović, Tomislav Balenović Profil International d.o.o. 112,50
KUHARSTVO 1 udžbenik Josip Žuvela A. G. Matoš 117,00
SUCCESS ELEMENTARY udžbenik + CD Jane Comyns Carr, 
Jennifer Parsons
V.B.Z. d.o.o. 103,50
SUCCESS ELEMENTARY radna biljež. + CD David Riley, Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
DIREKT 1 radna bilježnica Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
DIREKT 1 udžbenik s CD Giorgio Motta,  Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
ETIKA 1 udžbenik Ćiril Čoh, Ksenija Matuš,
Marija Lamot
Školska knjiga d.d. 74,70
TRAŽITELJI SMISLA udžbenik Dušan Vuletić, Mirjana Vučica,
Nikola Milanović, Rudi Paloš,
Viktorija Gadža
Salesiana d.o.o. 49,00

Agroturistički tehničar, 2. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
HRVATSKI JEZIK 2 radna bilježnica Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 35,10
HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 69,00
ČITANKA 2 udžbenik Davorka Horvatek-Modrić,
Marina Čubrić,
Ruža Križan-Sirovica
Školska knjiga d.d. 87,30
KNJIŽEVNOST 2 radna bilježnica Andreja Jureković Perković Školska knjiga d.d. 35,10
MATEMATIKA 2 udžbenik i
zbirka zadataka - izmijenjeno
Sanja Varošanec Element d.o.o. 94,50
POVIJEST 2 udžbenik Emil Čokonaj,  Hrvoje Petrić,
Jakša Raguž
Meridijani, izdavačka kuća 88,00
ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ udžbenik Jasna Matekalo Draganović,
Milivoj Boranić, Milivoj Slijepčević
Školska knjiga d.d. 89,10
INFORMATIKA / RAČUNALSTVO 1 i 2 udžbenik Igor Kos, Ljiljana Milijaš,
Ljiljana Zvonarek, Nina Lipljin,
Tamara Srnec, Toma Gvozdanović,
Zoran Ikica
PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju 70,00
KEMIJA 2 udžbenik Dunja Nöthig-Hus, Mihovil Hus Školska knjiga d.d. 89,10
KEMIJA 2 radna bilježnica Dunja Nöthig-Hus, Mihovil Hus Školska knjiga d.d. 28,80
PREHRANA I POZNAVANJE ROBE udžbenik Darka Hamel, Ljiljana Tanay Školska knjiga d.d. 107,10
GOVEDARSTVO udžbenik Velimir Sušić Profil International d.o.o. 112,50
SUCCESS PRE-INTERMEDIATE radna biljež. + CD Lindsay White, Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
SUCCESS PRE-INTERMEDIATE udžbenik + CD Bob Hastings, Stuart McKinlay V.B.Z. d.o.o. 103,50
DIREKT 2 radna bilježnica Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
DIREKT 2 udžbenik + CD Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
JA, MI, ONI… udžbenik Bruno Ćurko, 
Dunja Marušić Brezetić
Profil International d.o.o. 80,10
ODVAŽNI SVJEDOCI udžbenik Dušan Vuletić, Nikola Milanović,
Rudi Paloš,  Viktorija Gadža
Salesiana d.o.o. 49,00

Agroturistički tehničar, 3. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
ČITANKA 3 udžbenik Marina Čubrić, Žarko Gazzari Školska knjiga d.d. 87,30
HRVATSKI JEZIK 3 udžbenik Marica Kurtak Školska knjiga d.d. 69,00
MATEMATIKA 3 udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno i dopunjeno Sanja Varošanec Element d.o.o. 109,80
INFORMATIKA / RAČUNALSTVO 1 i 2 udžbenik Igor Kos, Ljiljana Milijaš, Ljiljana
Zvonarek, Nina Lipljin, Tamara
Srnec, Toma Gvozdanović,
Zoran Ikica
PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku
i edukaciju
70,00
OVČARSTVO I KOZARSTVO udžbenik Velimir Sušić Profil International d.o.o. 112,50
PERADARSTVO udžbenik Mirta Balenović, Tomislav Balenović Profil International d.o.o. 112,50
SVINJOGOJSTVO udžbenik Mirta Balenović, Tomislav Balenović Profil International d.o.o. 112,50
OPĆE VOĆARSTVO udžbenik Ivo Miljković Školska knjiga d.d. 95,40
SUCCESS PRE-INTERMEDIATE udžbenik + CD Bob Hastings, Stuart McKinlay V.B.Z. d.o.o. 103,50
SUCCESS PRE-INTERMEDIATE radna biljež. + CD Lindsay White, Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
DIREKT 3 udžbenik s CD Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
DIREKT 3 radna bilježnica Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
BIOETIKA udžbenik Tomislav Reškovac Profil International d.o.o. 80,10
ŽIVOTOM DAROVANI udžbenik Dario Kustura, Dejan Čaplar,  
Ivica Živković
Kršćanska sadašnjost d.o.o. 43,00

Agroturistički tehničar, 4. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
HRVATSKI JEZIK 4 udžbenik Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 69,00
HRVATSKI JEZIK 4 radna bilježnica Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 35,10
ČITANKA 4 udžbenik Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac Školska knjiga d.d. 87,30
KNJIŽEVNOST 4 radna bilježnica Andreja Jureković Perković Školska knjiga d.d. 35,10
MATEMATIKA 3 (1. dio) udžbenik sa zbirkom zadataka Kristina Šorić Školska knjiga d.d. 68,40
MATEMATIKA 3 (2. dio) udžbenik sa zbirkom zadataka Kristina Šorić Školska knjiga d.d. 68,40
POLITIKA I GOSPODARSTVO udžbenik Đuro Benić Školska knjiga d.d. 79,00
KUHARSTVO 2 udžbenik Josip Žuvela Tiskara "Pavleković" d.o.o. 117,00
MARKETING U TURIZMU udžbenik Sandra Weber,  Snježana Boranić Vadea d.o.o. 70,00
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 2 udžbenik Silvio Belužić,  Slavko Ratkajec Školska knjiga d.d. 79,00
SUCCESS INTERMEDIATE udžbenik s CD-ROM-om Bob Hastings, Stuart McKinlay V.B.Z. d.o.o. 103,50
SUCCESS INTERMEDIATE radna bilježnica s audio CD-om Lindsay White, Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
DIREKT 4 radna bilježnica Anna Wojdat Niklewska, Beata Cwikowska, Beata Jaroszewicz, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
DIREKT 4 udžbenik s CD-om Anna Wojdat Niklewska, Beata Cwikowska, Beata Jaroszewicz, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
SVJETLOM VJERE udžbenik Ana Thea Filipović,  autorski tim Kršćanska sadašnjost d.o.o. 43,20
 

 
preskoči na navigaciju