preskoči na sadržaj
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

NAZIV PROJEKTA:
Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi  „Arboretum Opeka“, ref.br. UP.03.3.1.04.0005

CILJ PROJEKTA:

Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti "Arboretum Opeka" unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru poljoprivrede. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

OPIS PROJEKTA:

Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti "Arboretum Opeka" unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru poljoprivrede. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

Za usklađivanje postojećih programa s HKO i povećanje udjela praktičnog rada u nastavi potrebno je modernim tehnologijama opremiti kapacitete RCK npr. laboratorije i prostore za istraživački i praktični rad. Odgojno-obrazovne ustanove pa tako i RCK Opeka trebaju značajnu podršku u prilagodbi i promjeni ponude programa što će se ostvariti provedbom aktivnosti ovog projekta  uključivanjem partnerskih ustanova i uspostavom organizacije rada i razvoja RCK, razvojem 5 SZ-a, 7 SK-a, 3 SKU, razvojem 1 individualiziranog programa za osobe s invaliditetom, modernizacijom 1 programa redovitog SO te razvojem programa obrazovanja odraslih i to: 1 program usavršavanja, 2 programa osposobljavanja te 15 programa neformalnog obrazovanja. Jačat će kompetencije odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca za provedbu tih programa te promovirati strukovna zanimanja i rad RCK-a. Sve navedeno usko je povezano s nabavom specijalizirane i IKT opreme, izradom i nabavom nastavnih, didaktičkih i drugih materijala te pomoćnih nastavnih sredstava za rad.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA I EU FINANCIRANJE:

Ukupna vrijednost projekta, ujedno i iznos bespovratnih sredstava jest 49.363.724,91 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog  fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 3 .Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

29.06.2020. – 29.12.2023.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti

Realizacijom ovog projektnog elementa stvorit će se nužni organizacijski, administrativno-upravni, stručni i logistički uvjeti važni za rad RCK-a. Navedene aktivnosti će isto tako usmjeravati RCK i partnerske organizacije u uspostavi daljnje suradnje, partnerstva, koordinacije, umrežavanja, kao i strateško promišljanje i planiranje u skladu utvrđenim kriterijima prema postavljenim ciljevima RCK-a.

  1. Razvoj i unapređenje te provedba programa redovitoga strukovnog  obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK-u

Realizacijom elementa stvorit će se podloge za razvoj i unaprjeđenje programa str. obrazovanja, (ne)formalnih programa RCK-a s naglaskom na inovativne metode poučavanja i modele učenja. Nabavkom specijalizirane opreme i nastavnih sredstava poboljšat će se uvjeti za provedbu str. obrazovanja i obraz. odraslih. Prof. usmjeravanjem različitih korisnika RCK-a unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu, nastavak obrazovanja i uključivanje na tržište rada što je u skladu sa svrhom projekta.

  1. Jačanje kompetencija OO radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih

Provedbom elementa razvijaju se i organiziraju programi stručnog usavršavanja za o-o radnike i za nastavnike poljoprivredne struke te se sudjelovanjem na studijskim posjetima razmjenjuju iskustva sa sličnim centrima koji djeluju u području strukovnog obrazovanja u  poljoprivredi s ciljem jačanja kadrovskih uvjeta u RCK-u što je u skladu sa svrhom projekta.

  1. Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK-a

Provedbom elementa organizira se promo kampanja prvenstveno za potencijalne korisnike o mogućnostima koje RCK pruža, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon stjecanja kvalifikacije te se povezuju polaznici RCK-a sa poslodavcima. Osigurava se kvalitetan sustav podrške kod pripreme za natjecanja u vještinama u području floristike i hortikulture. Sve zajedno čini važan korak u uspostavi rada RCK-a kao dobro strukturiranog mjesta naprednih mogućnosti učenja i usavršavanja za tržište rada.

  1. Promidžba i vidljivost
  1. Upravljanje projektom i administracija

 

PARTNERI NA PROJEKTU:  Varaždinska županija

         Srednja škola Bedekovčina,

         Sveučilište u Zagrebu Agronomski Fakultet,

         Parkovi d.d., Varaždin

                      Srednja škola Ludbreg

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

marina.majhen@gmail.com

vijesti

Stručno usavršavanje nastavnica SŠ "Arboretum Opeka" i nastavnice SŠ Bedekovčina iz područja Floristike u Sloveniji, BC Naklo od 4.12.-5.12.2021.

Svrha stručnog usavršavanja je jačanje kompetencija strukovnih nastavnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca iz područja floristike. Usvajanjem znanja i vještina nastavnice će doprinositi  razvoju strukovnim zanimanjima  s mogućnostima preslikavanje istih u rad RCK-a. te praćenju trendova u području floristike.

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 7. 12. 2021. 15:51

13. i 18. listopada u SŠ „Arboretum Opeka“ održani su sastanci radnih skupina.

U sklopu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ Elementa 3. točke 3.1. Srednja škola „Arboretum Opeka“ zajedno sa partnerima SŠ Bedekovčina, SŠ Ludbreg, Parkovi d.d. i Agronomskim fakultetom razvijaju  program za stručno usavršavanje  nastavnika poljoprivredne skupine predmeta i program stručnog usavršavanja za mentore zaposlene kod poslodavca. U svrhu razvoja navedenih programa 13. i 18. listopada u SŠ „Arboretum Opeka“ održani su sastanci radnih skupina.

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 27. 10. 2021. 14:37

U SŠ „Arboretum Opeka“ održan sastanak projektnog tima

Dana 22.09.2021. u prostorijama naše škole održan je sastanak Projektnog tima za provedbu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“. 

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 25. 9. 2021. 14:51

Sudjelovanje naših nastavnica na 56. Hrvatskom i 16. Međunarodnom simpoziju agronoma u Vodicama

Simpoziju su od 6. do 9. rujna prisustvovale:

Vesna Šipek, Ljerka Klarić, Blanka Pazman, Jelica Ladić i Jasminka Grudiček Kozjak.

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 17. 9. 2021. 15:02

Održan 3. sastanak radne skupine za izradu programa stručnog usavršavanja za stručne suradnike, ravnatelje i nastavnike poljop. struke za rad s djecom i s učenicima s teškoćama

Dana 13. srpnja 2021. u SŠ Arboretum Opeka održan je sastanak stručne radne skupine koju čine ravnateljica, stručni suradnici i nastavnici poljoprivredne struke  srednjih škola Arboretum Opeka, te nastavnici SŠ Ludbreg i SŠ Bedekovčina.

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 13. 7. 2021. 13:32

Edukaciji iz područja ispitivanja kakvoće poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, edukaciju je održala voditeljica Laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog reprodukcijskog materijala dr.sc. Dijana Horvat, v. pred. 

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 22. 4. 2021. 18:15

Održani inicijalni sastanci u Osnovnim školama Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-Križevačke i Krapinsko-Zagorske županije

U sklopu Elementa 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK, aktivnost 4.2. Organizacija radionica za roditelje i učenike osnovnih škola u svrhu informiranja o mogućnostima koje Centar pruža, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja te provedba profesionalnog usmjeravanja za učenike osnovnih škola, održano je ukupno 84 inicijalnih sastanka u Osnovnim školama i to: 42 inicijalna sastanka u Osnovnim školama na području Varaždinske županije, 14 inicijalnih sastanka u Međimurskoj županiji, 12 inicijalnih sastanka u Koprivničko-Križevačkoj županiji i 16 inicijalnih sastanka u Osnovnim školama Krapinsko - zagorske županije. 

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 30. 3. 2021. 13:07

Održani sastanak s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima i Sveučilištem Sjever u Varaždinu

U sklopu Elementa 1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti, aktivnost 1.4. uspostava suradnje s visokim učilištima i/ili znanstvenim organizacijama u provedbi aktivnosti iz Elemenata 1., 2., 3. i 4. te u području istraživanja i razvoju/uvođenju inovacija. 03.ožujka 2021. godine održan je sastanak s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima, a 10.03.2021. sa Sveučilištem sjever u Varaždinu

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 30. 3. 2021. 13:03

Održani sastanci za potrebe strukturiranja suradnje i uspostave organizacije rada RCK-a

Održani sastanci sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom Obrtničkom komorom i Ministarstvom poljoprivrede - uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Varaždinske županije

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 9. 3. 2021. 10:55

2.4. Razvoji i/ili modernizacija formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih

U sklopu provedbe Elementa 2 - Razvoj i unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja formalnih i neformalnih programa za obrazovane odraslih u RCK-u, projekta „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ (UP.03.3.1.04.0005) održani su radni sastanci vezani za razvoj neformalnih programa obrazovanja odraslih.

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 1. 12. 2020. 09:21

Održani inicijalni sastanci RCK-a

U sklopu Elementa 4. – Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK održani su inicijalni sastanci sa ravnateljima osnovnih škola u Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji u svrhu predstavljanja Regionalnog centra kompetentnosti „Arboretum Opeka“.

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 30. 11. 2020. 18:42

Svečano potpisivanje i uručenje ugovora!

Svečano potpisivanje i uručenje ugovora za poziv ‘Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo’ iz Europskog socijalnog fonda održano je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 7. 7. 2020. 12:29
 Europska unija
Zajedno do fondova EU


PROJEKT
Energetska obnova


PROJEKT
RCK-INFRA

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvojPROJEKT
RCK-SOFT

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 


Korisni linkovi
Školstvo
 • MZO
 • ASOO
 • AZOO
 • Portal škola
 • e-Matica
 • e-Dnevnik
 • e-Dnevnik za učenike
 • Prijevoz učenika
 • EU programi
 • ettaedu.azoo.hr
 • Upisi SŠ
 • Upisi.hr
 • NCVVO

CARNet usluge
 • edmodo
 • CARNet
 • Office365
 • msdc
 • CARNet Admin
 • EMA
 • CARNet LMS Loomen
 • Merlin - e-učenje
 • Tesla LMS

Sindikat
 • NSZSSH

Dnevni tisak

Lokalno

Studij

Razno
 • Kahoot
 • ZOOM

preskoči na navigaciju