preskoči na sadržaj
vijesti

Odluka o odabiru Vijest ima dokument u privitku

Nabava uredskog materijala, materijala i sredstva za čišćenje, materijala za higijenske potrebe i njegu - Ponovljeni postupak za Grupu 1. - Uredski materijal

Temeljem članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Naručitelj  Srednja škola „Arboretum Opeka“ objavljuje  Odluku o odbiru.
  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 27. 5. 2021. 12:05

Poziv na dostavu ponuda - Srednja škola "Arboretum Opeka" - Ponovljeni postupak za Grupu 1. - Uredski materijal Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 17. 5. 2021. 18:50

Odluku o odbiru/poništenju u postupku jednostavne nabave Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Naručitelj  Srednja škola „Arboretum Opeka“ objavljuje Odluku o odbiru/poništenju.

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 14. 5. 2021. 14:49

Poziv na dostavu ponuda Vijest ima dokument u privitku

Temeljem Odluke o početku provođenja postupka jednostavne nabave i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA:003-06/17-01/7, URBROJ:2186-153-07-17-3 od 17.svibnja 2017. i Pravilnik o izmjeni pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave KLASA:003-05/18-01/1, URBROJ:2186-153-07-18-1 od 2. ožujka 2018., Naručitelj Srednja škola „Arboretum Opeka“ provodi postupak jednostavne nabave s ciljem sklapanja Ugovora te vas poziva da sukladno Pozivu na dostavu ponuda dostavite svoju ponudu najkasnije do 7. svibnja 2021. do 11:00 sati sukladno uvjetima u načinu opisan u istome.

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 29. 4. 2021. 10:45

OBAVIJEST O JEDNOSTAVNOJ NABAVI Vijest ima dokument u privitku

u postupku nabave radova Rekonstrukcije telićarnika u priloženom dokumentu.

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 23. 12. 2020. 10:00

Poziv na dostavu ponuda Vijest ima dokument u privitku

VANJSKE USLUGE ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI U PRIPREMI I PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA
Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi "Arboretum Opeka"
Br. ugovora: UP.03.3.1.04.0005
 
Obavijest o odabiru priložen
 
Jure Orlović
SŠ "Arboretum Opeka"
  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 21. 10. 2020. 09:13

javni poziv za ponude turističkim agencijama za organizaciju ekskurzija za šk. god. 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 13. 11. 2019. 08:30

Javni poziv za sufinanciranje školske prehrane učenicima srednje škole "Arboretum Opeka" Vijest ima dokument u privitku

Javni poziv i zamolbu za sufinanciranje školske prehrane učenicima "Srednje škole Arboretum Opeka" pogledajte u priloženim dokumentima.

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 5. 11. 2019. 09:07

Javni poziv za dostavu ponude stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu Vijest ima dokument u privitku

Javni poziv za dostavu ponude stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u projektu energetske obnove SŠ Arboretum Opeka

  :: opširnije :: 


objavio: Dragan Brkić  datum: 5. 11. 2019. 08:27
 Europska unija
Zajedno do fondova EU


PROJEKT
Energetska obnova


PROJEKT
RCK-INFRA

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvojPROJEKT
RCK-SOFT

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 


Korisni linkovi
Školstvo
 • MZO
 • ASOO
 • AZOO
 • Portal škola
 • e-Matica
 • e-Dnevnik
 • e-Dnevnik za učenike
 • Prijevoz učenika
 • EU programi
 • ettaedu.azoo.hr
 • Upisi SŠ
 • Upisi.hr
 • NCVVO

CARNet usluge
 • edmodo
 • CARNet
 • Office365
 • msdc
 • CARNet Admin
 • EMA
 • CARNet LMS Loomen
 • Merlin - e-učenje
 • Tesla LMS

Sindikat
 • NSZSSH

Dnevni tisak

Lokalno

Studij

Razno
 • Kahoot
 • ZOOM

preskoči na navigaciju