preskoči na sadržaj
Stepenica više u poljoprivredi

Stepenica više u poljoprivredi (ESF- Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih-faza II)

Vrijednost projekta: 734.998,87 kn, od čega 698.248,93 kn ili 95% predstavlja financijsku potporu Europske Unije. Preostalih 36.749,94 kn financira Srednja škola “Arboretum Opeka”.

Trajanje projekta: od 30. studenoga 2015. do 29. studenoga 2016. godine

Nositelj projekta: Srednja škola „Arboretum Opeka“

Partner: Poljoprivredna škola Zagreb

Projektom smo razvili i proveli dva nova programa osposobljavanja odraslih: voditelja/icu agroturističkog gospodarstva i proizvođač/ica i prerađivač/ica ljekovitog i aromatičnog bilja. Novi programi temeljeni su na znanjima, vještinama, ishodima učenja usklađenim sa zahtjevima Europske unije i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te standardima kvalifikacija i zanimanja. Projektom smo omogućili kadrovske i materijalne uvjete za provedbu novih programa. Projektom su se unaprijedile kompetencije strukovnih nastavnika obiju škola, a kupljena je i oprema koja je bila neophodna za provedbu pilot programa osposobljavanja.

U programe osposobljavanja upisano je ukupno 40 polaznika, 20 iz Srednje škole „Arboretum Opeka“ i 20 iz Poljoprivredne škole Zagreb.

Projektni tim iz Srednje škole „Arboretum Opeka“:

Marina Šmidlehner – voditelj projekta

Miljenko Martinčević – koordinator projekta

Članovi – Jelica Ladić, Darko Auker, Jure Orlović

U sklopu priprema projektni tim prošao je edukaciju u području e-učenja, proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja i agroturizma te su im izdani certifikati za stečena nova znanja. Na kraju je ciiljeli projekti tim sudjelovao u studijskom putovanju. Cilj putovanja bio je: Povezivanje strukovnih nastavnika s Europskim proizvođačima i prerađivačima ljekovitog i aromatičnog bilja te agroturizmom u EU radi daljine suradnje , edukacije i razmjene znanja iz navedenih područja

Edukacija E-učenje, ciljevi :

 • Upoznavanje s osnovnim principima e-učenja i programskim rješenjima,
 • Upoznavanje s web, komunikacijskim i administrativnim alatima,
 • Upoznavanje Web sučelje LMS-a Moodlea

 

Edukacija u području proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja, ciljevi:

 • upoznati polaznike sa značenjem i mogućnostima uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja te prednostima uzgoja pred prikupljanjem samoniklog bilja,
 • educirati polaznike o morfološkim i biološkim karakteristikama najvažnijih samoniklih i kultiviranih biljnih vrsta
 • osnovnim tehnologijama proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja
 • procesima sušenja, dorade, prerade i
 • upotrebe ljekovitog i aromatičnog bilja

Edukacija u području agrturizma, ciljevi:

 • Upoznati se sa turizmom kao djelatnošću te značenjem ruralnog turizma u očuvanju i razvitku ruralnog prostora
 • Upoznati se sa agroturizmom kao dopunskom djelatnošću obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • Veza agroturističke potražnje sa poljoprivrednom proizvodnjom i ostalim dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (prerada, obrt, kućna radinost...), utemeljenjem agroturističkog gospodarstva i to „od ideje do pokretanja projekta“


Europska unija
Zajedno do fondova EU


PROJEKT
Energetska obnova


PROJEKT
RCK-INFRA

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvojPROJEKT
RCK-SOFT

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 


Korisni linkovi
Školstvo
 • MZO
 • ASOO
 • AZOO
 • Portal škola
 • e-Matica
 • e-Dnevnik
 • e-Dnevnik za učenike
 • Prijevoz učenika
 • EU programi
 • ettaedu.azoo.hr
 • Upisi SŠ
 • Upisi.hr
 • NCVVO

CARNet usluge
 • edmodo
 • CARNet
 • Office365
 • CARNet Admin
 • msdc
 • EMA
 • CARNet LMS Loomen
 • Merlin - e-učenje
 • Tesla LMS

Sindikat
 • NSZSSH

Dnevni tisak

Lokalno

Studij

Razno
 • Kahoot
 • ZOOM

preskoči na navigaciju