preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
E-Knjižnica (on-line usluge knjižnice)

Edutorij

eLektire

PRISTUP ENCIKLOPEDIJI

The Treaty of Lisbon

Mrežne enciklopedije i leksikoni (referentna djela)

 
Portal Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
Na portalu pretražuje odjednom sve enciklopedije s donjeg popisa, 
a ako želite pretraživati npr. samo "nogometni leksikon" kliknite na njega:

enciklopedija.lzmk.hr
SERVER PADA
TEHNIČKI PROBLEMI

  Filmska enciklopedija
Filmski leksikon
Hrvatski biografski leksikon
Hrvatski obiteljski leksikon
Istarska enciklopedija
Krležijana
Medicinski leksikon
Nogometni leksikon 
Pomorski leksikon
 
     
 
Prva Hrvatska online enciklopedija! Nekad u sklopu ponude CARNeta
    proleksis.lzmk.hr
  Zasnovana na tiskanom izdanju Opće i nacionalne enciklopedije u 20 knjiga koju je, uz leksikografsku potporu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, izradila tvrtka PRO LEKSIS. 2010 sva prava prebačena na Lzmk.
     
  Hrvatska enciklopedija enciklopedija.hr
  Hrvatska enciklopedija, velika opća enciklopedija Leksikografskog zavoda, njegovo je temeljno izdanje i jedan od središnjih, trajnih programa nacionalne kulture. Objavljena u 11. knjiga.

Započeta 1999, peti je takav pothvat na hrvatskome jeziku, nakon Hrvatske encikopedije M. Ujevića, Enciklopedije Leksikografskog zavoda i dvaju izdanja Opće enciklopedije, koje nasljeduje u leksikografskoj pouzdanosti i temeljnom iskustvu. 
     
  Hrvatski leksikon
Rječnik stranih riječi. Projekt Novog Libera i Srca.
Koristi Google tražilicu za pretraživanje.
hrleksikon.info

 

Mrežni izvori za Hrvatski jezik  Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

 

gramatika.hr

 

Školska gramatika priručnik je namijenjen učenicima osnovne i srednje škole. U njemu se usustavljuju gramatički sadržaji obuhvaćeni u nastavnome predmetu Hrvatski jezik od 1. do 8. razreda osnovne škole prema Nastavnome planu i programu za osnovnu školu 

Školska gramatika slijedi sva preporučena rješenja Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i jezične savjete navedene u knjizi 555 jezičnih savjeta.

     
  Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje pravopis.hr
  Hrvatski pravopis sastoji se od pravopisnih pravila, napomena, objašnjenja, savjeta, pojmovnika i pravopisnoga rječnika.

Mrežna inačica Hrvatskoga pravopisa oblikovana je kao hipertekst s poveznicama na napomene, objašnjenja i jezične savjete te pojmovnik.

 
     
  rjecnik.hr
 

Školski rječnik hrvatskoga jezika objavljen je 2012. godine u tiskanome izdanju (nakladnici: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga). 

Mrežno izdanje Školskoga rječnika hrvatskoga jezika usklađeno je s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje objavljenim 2013. godine.

     
  hrvatski.hr
  Portal Hrvatski u školi namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola, učiteljima razredne nastave, nastavnicima, profesorima i roditeljima. 
Pravopisne vježbe, Kutak za učitelje sa izborom stručnih članaka za preuzimanje, Hrvatski u igri koji sadrži zabavne kvizove, zabavni i poučni Volim glagoljicu, jezični Savjeti (frazemi, etnici i ktetici), Hrvatski na maturi...

Hrvatski na maturi
matura.ihjj.hr

 

Mrežni izvori za strane jezike rječnici

  Glosbe

v2.glosbe.com

  Definitivno jedan od najbogatijih i najkvalitetnijih rječnika stranih jezika. Besplatan za upotrebu. Vrlo bogat riječnik engleskog jezika (170.000), te preko 60.000 riječi njemačkog, francuskog, finskog, nizozemskog...  

 

Mrežni izvori za znanost časopisi, znanstveni članci

 

hrcak.srce.hr

  Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (više).

Časopisa: 490  - Svezaka: 17.380 - Objavljenih radova: 223.187
Objavljenih radova s cjelovitim tekstom: 218.827

 

 
preskoči na navigaciju