preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

Promotivni spotovi

Dobrodošli na web portal škole


 


 

 

POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT

je zanimanje za koje obrazovanje traje četiri godine, a nakon položenog završnog ispita, školovanje se može nastaviti na srodnim fakultetima ili naći zaposlenje u poljoprivrednoj apoteci ili poljoprivrednoj trgovini.

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut mora steći osnovna znanja o uzročnicima biljnih bolesti, biljnim nametnicima i korovima, mora poznavati mogućnosti i mjere zaštite bilja, sredstva za zaštitu bilja i njihovu upotrebu, te njihovo djelovanje na čovjeka i okoliš. Iako je težište u obrazovanju za ovo zanimanje na fitomedicini (zaštiti bilja) i njezinoj ulozi i značaju u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji i kroz druge stručne sadržaje, bilo obvezne (npr. zaštita čovjekova okoliša) ili izborne (npr. ekološka poljoprivreda) uči se o važnosti očuvanja zdrave životne sredine kao i o drugim ekološki prihvatljivim mogućnostima poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja. Osim toga tijekom teoretske i praktične nastave stječu se temeljna znanja o uzgoju poljoprivrednih kultura ( ratarskog bilja, povrća, voća, vinove loze, cvijeća i ukrasnog bilja).

Zahvaljujući većem fondu sati praktične nastave, koja se osim na školskim praktikumima odvija i u poljoprivrednim ljekarnama stječu se i kroz praksu potvrđuju znanja iz ustrojstva rada u poljoprivrednoj apoteci (osnovni pojmovi o poljoprivrednom računovodstvu, blagajničkom poslovanju, vođenju evidencije u apoteci i skladištu te prometu roba).

Značaj ovog interesantnog i perspektivnog zanimanja ukratko se može sažeti: Ono što je medicina za ljude, a veterina za životinje to je fitomedicina za biljke.


Europska unija
Zajedno do fondova EU


PROJEKT
Energetska obnova

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Korisni linkovi
Školstvo
 • MZO
 • ASO
 • AZOO
 • Portal škola
 • e-Matica
 • e-Dnevnik
 • e-Dnevnik za učenike
 • Prijevoz učenika
 • EU programi
 • ettaedu.azoo.hr
 • Upisi SŠ
 • Upisi.hr
 • NCVVO

CARNet usluge
 • eduHr
 • CARNet
 • Office365
 • CARNet Admin
 • msdc
 • EMA
 • CARNet LMS Loomen
 • Merlin - e-učenje
 • Tesla LMS

Sindikat
 • NSZSSH

Dnevni tisak

Lokalno

Studij

Razno
 • Kahoot

preskoči na navigaciju